Vill du bekanta dig närmare med vår 9 hålsbana kan du "flyga" över banorna. Välj banans nummer här invid.
Jos haluat lähemmin tutustua 9 väylän kenttäämme voit "lentää" yli väylien. Valitse väylän numero ohessa.